STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Jana Nohy 1302, Benešov, 256 01, tel.: 317 722 054, sekretariat@sousbn.cz
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Den řemesel na naší škole

7. prosince 2016 se opět konal ve Středním odborném učilišti stavebním  Benešov Den řemesel. Školu navštívili žáci a žákyně Základní a praktické školy Benešov. Ve škole žáky a pana učitele přivítala ředitelka školy PaedDr. Zlata Budayová. Žáci shlédli krátký film, který představil učiliště. Po malém občerstvení přešla děvčata do dílny oboru šití oděvů, kde společně s učitelkou OV pí Simonovou společně vyrobily malého látkového andělíčka.Dalším místem, které děvčata navštívila byl ateliér oboru aranžér,. Zde vyráběla drobné vánoční dekorace. Chlapci s panem učitelem Miloslavem Hořejším  navštívili dílny oboru truhlář, zde společně s žáky učiliště dotvořili malý vánoční svícen, dále se seznámili s učebním oborem instalatér, zde byly připraveny ukázky svařování plastů. Podle reakce dětí ze ZŠ  a praktické školy, byla návštěva našeho učiliště zajímavá. Seznámení s praktickými ukázkami  učebních oborů je vždy velmi důležité pro volbu budoucího povolání.