STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Škola za školou

27. 9. 2017 žáci i učitelé SOU stavební, Benešov prožili poslední zářijový školní den tak trochu jinak. Na školu zavítali zástupci Policie ČR s programem prevence na vyhledávání drog se cvičenými psy pod vedením R. Haase.  Z pražské centrály prevence přijel J. Bican, který nám přiblížil problematiku dopravní prevence, užívání psychotropních látek a nebezpečí v oblasti kyberšikany. Dvě třídy navštívily prostory HZS Benešov, kde se seznámili s prací a technikou profesionálního sboru. Pro děvčata, ale nejen pro ně připravila společnost Benkon přednášku na téma prevence rakoviny prsu. Stanoviště zdravotní a sportovní přípravy jsme zrealizovali vlastními silami. Žáci 1. ročníků věnovali část dne seznamovaní v rámci adaptace na novou školu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci celé akce

Fotografie z akce zde.