STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Den řemesel na naší škole

7. prosince 2016 se opět konal ve Středním odborném učilišti stavebním  Benešov Den řemesel. Školu navštívili žáci a žákyně Základní a praktické školy Benešov. Ve škole žáky a pana učitele přivítala ředitelka školy PaedDr. Zlata Budayová. Žáci shlédli krátký film, který představil učiliště. Po malém občerstvení přešla děvčata do dílny oboru šití oděvů, kde společně s učitelkou OV pí Simonovou společně vyrobily malého látkového andělíčka.Dalším místem, které děvčata navštívila byl ateliér oboru aranžér,. Zde vyráběla drobné vánoční dekorace. Chlapci s panem učitelem Miloslavem Hořejším  navštívili dílny oboru truhlář, zde společně s žáky učiliště dotvořili malý vánoční svícen, dále se seznámili s učebním oborem instalatér, zde byly připraveny ukázky svařování plastů. Podle reakce dětí ze ZŠ  a praktické školy, byla návštěva našeho učiliště zajímavá. Seznámení s praktickými ukázkami  učebních oborů je vždy velmi důležité pro volbu budoucího povolání.