STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Distanční výuka v případě karantény

V době karantény budou žáci vzděláváni distančním způsobem přes aplikaci KOMENS (v programu BAKALÁŘI)

 V případě komplikací volejte tel. číslo: 317 722 054 v době 9,oo – 11,oo

Metodický pokyn MŠMT:
 LEGISLATIVNÍ RÁMEC

 

  • Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty základních a středních škol

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat

Jakou povinnost má dítě/žák/student

  • Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).