STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ (nejenom pro účastníky třídních schůzek)

Dne 25. 11. 2021 v 16:30 se konají třídní schůzky.

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR musí všichni při vstupu do školní budovy předložit potvrzení o dokončeném očkování proti COVID-19, platný test (PCR max. 72 hodin, AG test max. 24 hodin) nebo prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny.

Během celého pobytu v budově musí mít všichni respirátor.

Pokud někdo nebude moci výše uvedené opatření splnit nebo se dostavit, je možné domluvit individuální on-line nebo telefonické konzultace s třídními učiteli.

Děkujeme za pochopení.