STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

ENERSOL 2018

Již podruhé jsme se zapojili do další ekologické aktivity zvané ENERSOL*). Zaslali jsme práci našich žákyní z prvního ročníku do letošní soutěže ENERSOL 2018. První kolo se konalo na okresní úrovni a práce na téma Hospodaření s vodou se umístila v 2. kategorii na pěkném 14. až 15. místě. Po vyhodnocení prvního kola soutěže postupovalo vždy pár prvních míst z každé ze 3 kategorií do krajského kola. I když naše žákyně nepostoupily, byly dne 8. února 2018 spolu se zástupci školy pozvány na krajskou konferenci ENERSOL 2018, která byla spojena se soutěžní prohlídkou žákovských projektů. Krajská konference se konala v Kulturním centru Rakovník pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starosty Královského města Rakovníka JUDr. Pavla Jenšovského. Tato akce byla spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU „ Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje“. Program konference byl zajímavý. Po úvodním slovu pana RNDr. Jirátka, ředitele spolu-pořádající Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník, začaly probíhat prezentace postupujících soutěžních projektů studentských prací. Porota svědomitě hodnotila soutěžní práce, které postupují do celostátního a následně do mezinárodního kola, které se bude konat v Rakousku. Témata, která nás zaujala, byla například – Slaměný dům, Větrání domů, Vytápění domů, Malá vodní elektrárna, Fotovoltaická elektrárna, a další zajímavé projekty. Domů jsme odjížděli s mnoha nápady na naše další projekty, které bychom mohli realizovat pro příští účast v soutěži ENERSOL. Jsme vděční za podobné projekty a postupem času získáváme zkušenosti, abychom se příště mohli zúčastnit této zajímavé a podnětné akce s větším počtem žákům a snad i doufat v ještě lepší umístění.

Mgr. Eva Vrňáková, koordinátorka EVVO

*) Asociace ENERSOL vznikla v roce 2000 jako prostředek podpory aktivit v oblasti nových forem technologií, energetických úspor a ochrany přírody pomocí moderních technologií. Aktivity spojené s konáním soutěžních prohlídek jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Národním ústavem vzdělávání a kraji i městy. Zjednodušeně řečeno, podporuje žákovské projekty zaměřené na úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů.

P1010603 P1010602 P1010591 P1010574 P1010565 P1010550