STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

ENERSOL 2019

Letos jsme se již podruhé zapojili do ekologické aktivity zvané ENERSOL*). Tentokrát jsme přihlásili práci našich žákyní z druhého ročníku. První kolo soutěže se konalo na okresní úrovni a práce žákyň na téma Energie z vody se umístila ve 3. kategorii na 2. místě. Dne 13. února 2019 na krajské konferenci ENERSOL 2019, která byla spojena s přehlídkou a prezentací žákovských projektů, se druhé místo obhájilo. Krajská konference se konala v Kulturním centru Rakovník pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starosty Královského města Rakovníka JUDr. Pavla Jenšovského. Tato akce byla spolufinancována a pořádána ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci projektu EU „ Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje“.

Mgr. Eva Vrňáková, Koordinátorka EVVO

*) Asociace ENERSOL vznikla v roce 2000 jako prostředek podpory aktivit v oblasti nových forem technologií, energetických úspor a ochrany přírody pomocí moderních technologií. Aktivity spojené s konáním soutěžních prohlídek jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Národním ústavem vzdělávání a kraji i městy. Zjednodušeně řečeno, podporuje žákovské projekty zaměřené na úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů.

P1030997 P1040039 P1040035 P1030999