STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Informace k provozu škol od 4. 1. do 10.1. 2021 podle pokynů MŠMT

  • Teoretická i praktická výuka probíhá pro všechny ročníky od 4. 1. do 10. 1. 2021 distančním způsobem prostřednictvím programu Bakaláři – Komens podle pokynů vyučujících
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace – po dohodě s vyučujícím přes Komens