STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Liga proti rakovině – květinový den

Jako každoročně se dne 15. 5. 2019 naše žákyně účastnily akce Ligy proti rakovině – květinový den. Děkujeme všem, kteří se této akce účastnili. Dostalo se nám milého poděkovaní od společnosti BENKON za naši účast při výše jmenované akci:

Vážení, děkujeme mnohokrát za zaslané fotky. Hlavně děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na úspěšném průběhu dnešního Dne proti rakovině. Navzdory nepříznivému počasí se našemu spolku podařilo prodat všech 5500 ks kytiček!!!  Díky i Vaší pomoci se radujeme z tohoto úspěchu! Prosíme Vás o poděkování všem zúčastněným. Přejeme Vám hlavně mnoho zdraví. Z Benkonu zdraví Jana Randulová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA