STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Přijímací řízení 2021/2022

Podle pokynů MŠMT:

Ředitelka školy ukončí hodnocení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu pro šk. rok 2021/22 nejdříve 19. května 2021

19. – 21. května 2021 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webu školy

 

Zápisový lístek možno odevzdat od vyhlášení výsledků do 4. 6. 2021