STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Soutěž truhlářů v Hluboši

20. března se naši žáci oboru truhlář zúčastnili krajského kola celostátní soutěže truhlářů v Hluboši. Úkolem soutěžících bylo zhotovení rámečku s polodrážkou z masivního materiálu s konstrukčními spoji na čep a rozpor s pokosem. Pro první tři soutěžící byly připraveny hodnotné dary v podobě ručního elektrického nářadí. Nejlepší žák oboru truhlář postupuje do celostátního kola, které se bude konat v Brně. Pro ostatní měli organizátoři připraven drobný dar, který budoucí truhláři jistě využijí. Všichni si pak odnesli upomínkový diplom. Sympatické bylo, že všichni kteří nedosáhli na stupně vítězů se umístili na čtvrtém místě. Mezi nimi se ocitli i naši soutěžící. Přesto jim patří uznání za vzornou reprezentaci naší školy.

20180320_132134

Více fotografií naleznete zde