STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Soutěž truhlářů „Zlaté řemeslo 2016“

Naši žáci druhého ročníku oboru truhlář, Tomáš Hudček  a Jan Šmíd soutěžili 7. prosince 2016 na soutěži řemeslných dovedností v Hluboši. Letos byla soutěž „Zlaté řemeslo 2016“ pod záštitou zřizovatele středních škol, Středočeského kraje. Cílem soutěže bylo nejen zhotovení zásuvky ve stanoveném čase, ale také vzájemné seznámení se s žáky jiných škol a výměna zkušeností mezi učiteli odborného výcviku. V početné  konkurenci  škol sice stupně vítězů naši žáci neobsadili, přesto si odvezli hodnotné upomínkové předměty, diplom a zkušenosti ze soutěžního prostředí.