STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Do akce „Ukliďme Česko“ se již počtvrté zapojila i naše škola. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Dne 10. 4. 2019 jsme se sešli v ranních hodinách a rozdělili se do 13 pracovních skupin. Úklid probíhal na třech stanovištích: u budovy školy SOUS Benešov, u dílen a na parkovišti u fotbalového hřiště. Nešlo však jen o čištění bezprostředního okolí, zaměřili jsme se na celou ulici Jana Nohy, a to od křižovatky s ulicí Ke stadionu, dále kolem školy až k lávce. Skupina od dílen si svou trasu protáhla ulicí Jana Nohy a  ulici Křižíkovu. Počasí nám přálo. Zúčastnilo se nakonec 150 žáků a 15 pedagogických pracovníků. Sesbíralo  se 52 pytlů nepořádku. Věříme, že i samotným žákům se čistota kolem školy a okolí moc líbila. A těšíme se na další akce. Hlavním organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody a spolu se sponzory: Nadační fond Veolia, Lesy České republiky, E-on, Škoda auto, KB, Kaiser, Ministerstvo životního prostředí, poskytují nejen rady, ale i materiál pro úklid, jako pracovní rukavice a pytle.

Mgr. Eva Vrňáková

P1040238 P1040230 P1040225 P1040217 P1040208 P104019120190410_09253620190410_08061920190410_080549

Více fotografií z akce Ukliďme Česko naleznete zde