STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Uzavření škol nadále trvá

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření:

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o středním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách.

Distanční vzdělávání pokračuje stejnou formou jako dosud