STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Kurz svařování plamenem

Studenti 2. ročníku Středního odborného učiliště stavební v Benešově úspěšně absolvovali kurz svařování plamenem. Získali certifikát o způsobilosti a tato kvalifikace jim umožní najít si pracovní příležitosti v oblasti svařování a také umožní jednoduše si poradit při instalaci kotelny. Vzdělání a dovednosti, které získali, budou také přínosem pro další vzdělávání a kariérní růst. Absolvování kurzu svařování plamenem je významným úspěchem pro studenty SOU stavební v Benešově. Získaná kvalifikace jim poskytuje široké možnosti na pracovním trhu.

Martin Saska UOV