STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Školní jídelna

Školní jídelna SOU stavebního Benešov zajišťuje stravování především studentům v době jejich pobytu ve škole. Celodenní stravování žákům ubytovaným na Domově mládeže, který je rovněž součástí školy. Umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Naše školní jídelna vaří dvě hlavní jídla, doplněná ovocem, saláty a nápoji, které jsou zahrnuty do ceny stravy.

Stravné pro žáky je 35,- Kč. 95,- Kč je cena celodenní stravy pro ubytované žáky. Externí strávníci platí 90,- Kč. Stravné lze hradit jak v hotovosti, tak i bezhotovostními platbami.

Přihlašování a odhlašování stravy provádějte prosím den předem do 12 hodin, výhradně osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na 731 656 086.

 

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde

Upozorňuji na určité změny:

 Výdej stravy pro externí strávníky bude probíhat  od 10, 45. Podmínkou je, že v 11.25 musí být jídelna prázdná.

Po té následuje desinfekce jídelny  pro naše žáky.

Prosím  o objednání stravy nejpozději den předem do 12.00. Stravenky lze vyzvednou v první den stravování.

PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Žáci, kteří mají zájem od 26. 4. 2021 o oběd, se musí přihlásit nejpozději den předem do 12.00 hod.

Uveďte jméno, příjmení žáka, třídu a datum požadovaného oběda.

Jídelní lístek pro žáky a zaměstnance školy – 3. 5. – 7 . 5. 2021

 

 

Pro externí strávníky zatím vařit nelze

 

Vedoucí školní jídelny

Bc. Pohořelá Naděžda

Tel. č.: +420 731 656 086

E-mail: jídelna@sousbn.cz

Jídelní lístek zatím není k dispozici