STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Šití oděvů

Žáci tohoto oboru jsou připravováni pro vykonávání jednoduchých prací při výrobě oděvů. Dále se naučí pracovat na šicích strojích a ručně provádět montáže dílců a součástí oděvů, učí se manipulovat s oděvními materiály, skladovat textilie a hotové výrobky, kompletovat hotové výrobky, dokončovací práce a opravovat oděvy. Výuka je směřována především do odborného výcviku.

Stručná charakteristika výuky:

V prvním a druhém ročníku se po týdnu střídá teoretická a praktická výuka, ve třetím ročníku je důraz kladen na odborný výcvik. Tříleté studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tento obor v současné době pro malý zájem uchazečů nevyučujeme.