STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Šití oděvů

Žáci tohoto oboru jsou připravováni pro vykonávání jednoduchých prací při výrobě oděvů. Dále se naučí pracovat na šicích strojích a ručně provádět montáže dílců a součástí oděvů, učí se manipulovat s oděvními materiály, skladovat textilie a hotové výrobky, kompletovat hotové výrobky, dokončovací práce a opravovat oděvy. Výuka je směřována především do odborného výcviku.

Stručná charakteristika výuky:

V prvním a druhém ročníku se po týdnu střídá teoretická a praktická výuka, ve třetím ročníku je důraz kladen na odborný výcvik. Tříleté studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.