STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Truhlář

Tento obor má na našem učilišti dlouholetou tradici a dobré jméno. Důkazem jsou úspěchy na různých celorepublikových soutěžích, nebo podnikatelé v oboru, pocházející z řad našich bývalých žáků. Absolvent tohoto oboru je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin apod., rovněž i při provádění jednoduchých oprav a renovací. Kromě toho ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech.

Výuka žáků probíhá pod vedením kvalifikovaných a zkušených pedagogických pracovníků. Značný důraz je kladen na dodržování bezpečnosti práce. Dílny jsou vybaveny na velmi slušné úrovni.

Stručná charakteristika výuky:

1. ročník. Žáci se seznamují s pracovištěm. Učí se základům ručního opracování dřeva. Získávají cit pro dřevo. Učí se základní konstrukční spoje a zhotovují jednoduché výrobky, na kterých si ověřují své získané dovednosti a znalosti.

2. ročník. Žáci zdokonalují své znalosti ručního opracování dřeva, získané v prvním ročníku. Zhotovují složitější výrobky. Učí se zacházet s ručním elektrickým nářadím. Postupně jsou též seznamováni s jednotlivými stroji, jejich funkcí a konstrukcí. V druhém pololetí jsou pak na těchto strojích pod důsledným dozorem zacvičováni.

3. ročník. Žáci pracují samostatně na dřevoobráběcích strojích pod dozorem učitelů odborného výcviku. Pod jejich vedením pracují též na zakázkách. Jedná se o zhotovení různého druhu nábytku a stavebně truhlářských konstrukcí. Za tuto práci žáci dostávají odměnu. Celé studium je ve třetím ročníku zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.