STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Zedník

Tento tradiční obor má na naší škole dlouholetou tradici. Pod vedením zkušených pedagogických pracovníků se žáci naučí mnoha dovednostem potřebným k jejich budoucímu povolání. Jedná se zejména o zakládání stavebních objektů, práci s různými materiály, provádění vyzdívání zdiva , provádění vnitřních a venkovních omítek, osazování oken a zárubní, základní obkladačské práce, rekonstrukce starých budov, provádění betonářských prací, prací izolatérských, suché zdění, provádění sádrokartonů a další činnosti.

Stručná charakteristika výuky:

Odborný výcvik tohoto oboru vzdělávání probíhá pod dozorem zkušených učitelů odborného výcviku na akcích školy nebo na různých stavbách, kde je pro žáky sjednávána práce. Za takto provedené práce získávají žáci /navíc ke stipendiu/ přiměřenou odměnu. Celé studium je ve třetím ročníku ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.