STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Instalatér

Cílem tohoto oblíbeného studijního oboru je naučit žáky provádět instalace a opravy vodovodů a kanalizací, instalovat a opravovat topení a plynovody, svařovat potrubí z plastů, svařovat ocelové a pájet měděné potrubí, pracovat s klasickými materiály – kamenina, ocel, litina. Při studiu si žáci osvojí využívání moderních technologií, naučí se navrhovat vytápěcí soustavy rodinných domků a získá základní kurz svařování.

Stručná charakteristika výuky:

V prvním ročníku se žáci učí přímo v dílně naší školy, kdy se věnují ručnímu zpracování kovů, v dalších ročnících probíhá pod dozorem zkušených učitelů odborného výcviku činnost na akcích školy a na různých stavbách sjednaných naší střední školou. Za tyto práce získávají žáci /navíc ke stipendiu/ odpovídající odměnu za provedené práce. Celé studium je ve třetím ročníku ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.