STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Pokrývačské práce

Žáci tohoto potřebného řemesla se pod vedením zkušených pedagogických pracovníků naučí dovednosti, které po třech letech zúročí při vykonávání této profese. Žáci si během studia osvojí vykonávání jednoduchých pokrývačských prací na šikmých a plochých střechách.

V oblasti praktických dovedností umí žáci volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky pro pokrývačské práce, dovedou montovat a opravovat skládané krytiny pálené, betonové, vláknocementové, na plochých střechách povlakové krytiny z asfaltových pásů a hydroizolačních fólií včetně úpravy podkladu /bednění, laťování, beton/. Důležitou součástí jsou znalosti a dovednosti související s bezpečností a ochranou zdraví při pokrývačských pracích.

Stručná charakteristika výuky:

V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky ve škole a týden praktické výuky jak na dílně školy, tak i na stavbách sjednaných školou. Ve třetím ročníku je kladen větší důrazu na praktickou výuku, takže teoretická výuka probíhá pouze dva dny jednou za čtrnáct dní. Za práce, které provádějí žáci na stavbách pro firmy i soukromníky náleží žákům finanční odměna za provedené práce. Celé studium je ve třetím ročníku ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tento obor v současné době pro malý zájem uchazečů nevyučujeme.