STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Truhlářské práce ve stavebnictví

Tento obor se na našem učilišti vyučuje s úspěchem již několik let. Byl otevřen pro potřeby žáků se slabším prospěchem. Charakteristickým znakem tohoto oboru je více hodin odborného výcviku ve třetím ročníku. Nejsou tu vyučovány jazyky. Z tohoto oboru není možné další nástavbové studium. Tento obor poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zpracování dřevní hmoty, zhotovení jednoduchých truhlářských výrobků nebo jejich částí, kompletace základních výrobků truhlářské výroby, provádění jednoduchých oprav a renovací truhlářských výrobků. Výuka žáků probíhá ve stejných prostorách a za stejných pracovních podmínek, jako u oboru truhlář.

Stručná charakteristika výuky:

1. ročník. Žáci se seznamují s pracovištěm. Učí se základům ručního opracování dřeva. Učí se základní konstrukční spoje a zhotovují jednoduché výrobky, na kterých si ověřují své získané dovednosti a znalosti.

2. ročník. Žáci zdokonalují své znalosti ručního opracování dřeva, získané v prvním ročníku. Zhotovují jednoduché výrobky potřebné při práci na stavbách. Učí se zacházet s ručním elektrickým nářadím. Postupně jsou též seznamováni s jednotlivými stroji, jejich funkcí a konstrukcí.

3. ročník. Žáci pracují samostatně na dřevoobráběcích strojích pod dozorem učitelů odborného výcviku. Pod jejich vedením pracují na jednoduchých zakázkách. Za tuto práci žáci dostávají odměnu. Celé studium je ve třetím ročníku zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.