STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Kontakty

Střední odborné učiliště stavební
Jana Nohy 1302
256 01 Benešov

Telefon: 317 722 054
Email: sekretariat@sousbn.cz

Ředitelka

PaedDr. Zlata Budayová, 317 722 054, 731 656 084, reditel@sousbn.cz

Kancelář ředitelky školy

Jana Randulová, 317 722 054, 607 820 129,  sekretariat@sousbn.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Milena Kunešová, 731 656 088, zastupceskola@sousbn.cz

Metodik prevence

Mgr. Miloslav Bernard, 703 148 748,  metodikprevence@sousbn.cz

Metodik EVVO

Mgr. Eva Vrňáková, 703 148 749, metodikevo@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů zedník, instalatér

David Holovka, 703 148 667, 602 421 258, vedouciov1@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů truhlář, aranžér

Bc. Petr Sysel, 732 547 516, psysel@sousbn.cz

Vedoucí Domova mládeže

Margita Maříková 731 656 087, 703 148 665

domovmladeze@sousbn.cz

Vedoucí ekonomického oddělení

Marta Kosová, 317 725 710, 737 312 870, ekonom@sousbn.cz

Účtárna

Hana Klimovičová, Eva Táborská, 703 148 725, uctarna@sousbn.cz

Vedoucí školní jídelny

Bc. Naděžda Pohořelá, 731 656 086, jidelna@sousbn.cz

Vedoucí oddělení správy majetku

Pavel Drtina, 731 353 083,  spravamajetku@sousbn.cz

Technik BOZP

Jaroslav Roll, technikbozp@sousbn.cz

Pověřenec GDPR

JUDr. Stanislav Vytejček, poverenecgdpr@sousbn.cz

Sborovna školy přízemí

Mgr.Bernard, Ing. Voříšek, Čejka, Ing. Buday 703 148 748

Sborovna školy 1. patro

MgA. Rathouská, Mgr. Vrňáková, Křížová Dis., Priknerová, Nováková

703 148 749

Odborný výcvik – Aranžér

Tůmová, Rollová, 703 148 751, Priknerová, 703 148 750

Odborný výcvik – Truhlář

Bc.Sysel, Starý, Stolař, Voříšek, 703 148 666

Odborný výcvik – Instalatér

Saska, 703 148 668

Odborný výcvik – Zedník

Holovka, 703 148 746, Kváča, 703 148 669

Domov mládeže

Maříková, Malá, Kulkusová, 703 148 665

Školní kuchyně

Neradová, Fialová, 703 148 747