STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Kontakty

Střední odborné učiliště stavební, Benešov,
Jana Nohy 1302
256 01 Benešov
Telefon: 607 820 129
Email: sekretariat@sousbn.cz

Ředitelka školy

PaedDr. Zlata Budayová MBA

317 722 054, 731 656 084, reditel@sousbn.cz

Kancelář ředitelky školy

Jana Randulová

607 820 129,  sekretariat@sousbn.cz

Zástupkyně ředitelky školy

PhDr. Ing. Jana Křížová

731 656 088, zastupceskola@sousbn.cz

Metodik prevence

Bc. Petra Křížová Dis.

703 148 749, pkrizova@sousbn.cz

Metodik EVVO

Mgr. Eva Vrňáková

703 148 749, metodikevo@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů zedník, instalatér

David Holovka

703 148 746, dholovka@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů truhlář, aranžér

Bc. Petr Sysel

732 547 516, psysel@sousbn.cz

Vedoucí domova mládeže

Margita Maříková

731 656 087, 703 148 665, domovmladeze@sousbn.cz

Vedoucí ekonomického oddělení

Marta Kosová

317 725 710, 737 312 870, ekonom@sousbn.cz

Účtárna

Hana Klimovičová, Eva Táborská

703 148 725, uctarna@sousbn.cz

Vedoucí školní jídelny

Bc. Naděžda Pohořelá

731 656 086, jidelna@sousbn.cz

Vedoucí oddělení správy majetku

Pavel Drtina

spravamajetku@sousbn.cz

Správa majetku

Evidence vstupních čipů, hlášení škod a pojistných událostí

Jaroslav Roll

technikbozp@sousbn.cz

Pověřenec GDPR

JUDr. Stanislav Vytejček, poverenecgdpr@sousbn.cz

Sborovna školy č.1 (přízemí)

Ing. Jan Voříšek, Otakar Čejka

703 148 748

Sborovna školy č.2 (1. patro)

Ing. Věra Maršálková, MgA. Alice Rathouská,

Mgr. Eva Vrňáková, Bc. Petra Křížová Dis.

Bc. Ilona Priknerová, Andrea Nováková 

703 148 749

Sborovna školy č.3 (přízemí)

Ing. Milan Buday, Ing. Jan Kudrna,

Ondřej Šmakal

703 148 752

Ing. Bohuslav Zavřel, 

703 148 750

 Odborný výcvik – Aranžér

Bc. Ilona Priknerová, JitkaTůmová,

Marcela Rollová, Tereza Dolenská

703 148 751

Odborný výcvik – Truhlář

Bc. Petr Sysel, Vladimír Starý, Jaromír Stolař

Pavel Satran, Martin Voříšek

703 148 666

Odborný výcvik – Instalatér

Ing. Bohuslav Zavřel, 703 148 750

Martin Saska, 703 148 668

Lukáš Chudláský, 703 148 667

Odborný výcvik – Zedník

David Holovka, 703 148 746

Milan Pilát, 731 656 083

Roman Kváča, 703 148 669

Domov mládeže

Margita Maříková, Marcela Malá

Drahomíra Kulkusová, Milada Voříšková

703 148 665

Školní kuchyně

Hana Neradová, Klára Fialová

703 148 747