STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ

Kontakty

Střední odborné učiliště stavební
Jana Nohy 1302
256 01 Benešov

Telefon: 317 722 054
Email: sekretariat@sousbn.cz

Ředitelka

PaedDr. Zlata Budayová MBA

317 722 054, 731 656 084, reditel@sousbn.cz

Kancelář ředitelky školy

Jana Randulová, 317 722 054, 607 820 129,  sekretariat@sousbn.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Věra Maršálková, 731 656 088, zastupceskola@sousbn.cz

Metodik prevence

Petra Křížová Dis., 703 148 749, pkrizova@sousbn.cz

Metodik EVVO

Mgr. Eva Vrňáková, 703 148 749, metodikevo@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů zedník, instalatér

David Holovka, 703 148 746, dholovka@sousbn.cz

Vedoucí učitel oborů truhlář, aranžér

Bc. Petr Sysel, 732 547 516, psysel@sousbn.cz

Vedoucí Domova mládeže

Margita Maříková 731 656 087, 703 148 665

domovmladeze@sousbn.cz

Vedoucí ekonomického oddělení

Marta Kosová, 317 725 710, 737 312 870, ekonom@sousbn.cz

Účtárna

Hana Klimovičová, Eva Táborská, 703 148 725, uctarna@sousbn.cz

Vedoucí školní jídelny

Bc. Naděžda Pohořelá, 731 656 086, jidelna@sousbn.cz

Vedoucí oddělení správy majetku

Pavel Drtina, 731 353 083,  spravamajetku@sousbn.cz

Technik BOZP

Jaroslav Roll, technikbozp@sousbn.cz

Pověřenec GDPR

JUDr. Stanislav Vytejček, poverenecgdpr@sousbn.cz

Sborovna školy přízemí

Mgr.Bernard, Ing. Voříšek, Čejka, Ing. Buday 703 148 748

Sborovna školy 1. patro

MgA. Rathouská, Mgr. Kunešová, Mgr. Vrňáková, Křížová Dis., Bc. Priknerová, Nováková

703 148 749

Odborný výcvik – Aranžér

Tůmová, Rollová, 703 148 751, Bc.Priknerová, 703 148 750

Odborný výcvik – Truhlář

Bc.Sysel, Starý, Stolař, Satran, Voříšek, 703 148 666

Odborný výcvik – Instalatér

Saska, 703 148 668 Chudláský, 703 148 667

Odborný výcvik – Zedník

Holovka, 703 148 746, Kváča, 703 148 669

Domov mládeže

Maříková, Malá, Kulkusová, Rathouská, 703 148 665

Školní kuchyně

Neradová, Fialová, 703 148 747