STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Klempířské práce ve stavebnictví

Výuka tohoto tradičního řemesla umožňuje žákům osvojit si různé dovednosti, jako je montáž a oprava různých klempířských konstrukcí /odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí/, tzn. volit, používat a udržovat nástroje, ruční mechanizované nářadí pro zpracování jemných plechů a profilů, seřizovat a obsluhovat stroje pro výrobu klempířských prvků, číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty jednoduchých klempířských výrobků a provádět výpočty rozměrů klempířských výrobků.

Stručná charakteristika výuky:

V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky ve škole a týden praktické výuky v dílně školy, případně na stavbách sjednaných školou. Ve třetím ročníku je kladen větší důraz na praktickou výuku, takže teoretická výuka probíhá pouze dva dny jednou za čtrnáct dní. Za práce, které provádějí žáci na stavbách sjednaných školou, získávají žáci /kromě stipendia/ odpovídající odměnu za provedené práce. Celé studium je ve třetím ročníku ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tento obor v současné době pro malý zájem uchazečů nevyučujeme.