STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Aranžér

Tento obor se na našem učilišti vyučuje s úspěchem již několik let. Umožňuje žákům získat určitou dovednost a cit v návaznosti na kreativní myšlení. Důležitá je též zručnost, představivost a pečlivost při práci s různými materiály a nástroji. Aranžér pracuje samostatně, nebo je součástí týmu. Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků s důrazem na dodržování pravidel BOZP. Vybavení ateliérů odpovídá požadavkům na výuku.

Stručná charakteristika výuky:

1. ročník. Žáci se seznamují s pracovištěm. Učí se rozlišovat a pracovat s aranžérským nářadím a materiály. Seznamují se s pomůckami na psaní písma, malování, technik nátěrů, včetně jejich údržby. Probíhá výuka stříhání, potahování ploch, rámů papírem, textilem a přírodními materiály. Psaní písma, včetně procvičování.

2. ročník. Žáci zdokonalují v dovednostech a poznatcích z prvního ročníku. Učí se ovládat techniku malování stěn, tapetování, lepení, malování na sklo, vyřezávání z polystyrenu, malování a výroba dekorací. Balení dárků, dárkových košů, aranžování květin a přírodních materiálů. Zhotovují návrhy plakátů včetně realizace, pozvánky, vizitky, aranžování výloh.

3. ročník. Žáci pracují samostatně pod dozorem učitele OV. Zdokonalují se v dovednostech nabytých v prvním a druhém ročníku. Jsou schopni zpracovat propagační úkol, vypracovat scénář a libreto včetně realizace makety panelu a výkladní skříně. Ovládají techniky písma, včetně jednoduchých grafických a zvětšovacích. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a doloženo výučním listem.