STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Domov mládeže

Domov mládeže poskytuje ubytování žákům a žákyním SOU stavebního Benešov. Kapacita domova mládeže činí 65 lůžek. Ubytování poskytujeme také žákům ostatních středních škol města Benešov.

Domov mládeže je v třípodlažní budově v areálu SOU, proti budově školy. V přízemí budovy je školní jídelna, kde se žáci stravují. V 1. patře je počítačový koutek, kulečník, stolní fotbal a posilovna. Pokoje jsou třílůžkové a na jednotlivých patrech jsou vybavené kuchyňky a klubovny, které žáci využívají ke studiu a volnočasovým aktivitám. V pokojích je k dispozici wifi.

Přihlášku do Domova mládeže podávají rodiče, zákonní zástupci, nebo studenti starší 18. let. Přihlášku je možné stáhnout z webových stránek školy, nebo vyzvednout v Domově mládeže, případně na ředitelství SOU stavebního Benešov. Rozhodnutí o přijetí obdrží žáci v 2. polovině měsíce srpna. Cena za ubytování činí 1 200,- Kč měsíčně.

Vychovatelé se snaží vést žáky a studenty k zodpovědnosti, samostatnosti a připravují je spolu se školou pro budoucí život.

20221018_183203 20221018_183400
Dokumenty ke stažení:

Vnitřní řád domova mládeže

Přihláška do domova mládeže

 

Fotografie z akcí DM