STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Zednické práce

Žáci tohoto oblíbeného tradičního řemesla se pod vedením zkušených pedagogických pracovníků naučí všem těmto činnostem: čtení jednoduchých stavebních výkresů, znalost vlastností různých stavebních materiálů, jejich použití a zpracování, umí vyzdít zdivo z různých materiálů, příčky všeho druhu, dokáže provádět izolační přizdívky, vnitřní a vnější omítky, jednoduché betonářské, železářské a izolatérské práce. Žák se také naučí obsluhovat jednoduché stavební stroje a zařízení a provádí sádrokartonářské práce.

Stručná charakteristika výuky:

Odborný výcvik tohoto oboru vzdělávání probíhá pod dozorem zkušených učitelů odborného výcviku na akcích školy nebo na různých stavbách, kde je prožáky sjednávána práce. Za takto provedené práce získávají žáci odpovídající finanční ohodnocení. V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky ve škole s praktickou výukou na stavbách, ve třetím ročníku je kladen větší důraz na výuku praktickou, takže teoretická výuka probíhá pouze dva dny jednou za čtrnáct dní. Celé tříleté studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.