STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

BanalFatal

26. a 28. dubna 2023 se žákyně a žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili programu České asociace paraplagiků – CZEPA s názvem BanalFatal. Program řeší primární prevenci chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. BanalFatal je název, který vznikl spojením dvou slov banální a fatální. Žáci živou a velice zajímavou formou získali autentické informace ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování při sportování, ale i různých výzvách.