STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

„BLÁZNÍŠ? NO A!“

Ke konci roku se žáci prvního, druhého i třetího ročníku zúčastnili vzdělávacího, zároveň zážitkového a interaktivního programu „BLÁZNÍŠ? NO A!“ Žáci rozvíjeli, pod odborným vedením pana Bc. Koláčného a jeho kolegů ze společnosti Fokus Praha, své dovednosti, znalosti a postoje v oblasti péče o duševní zdraví. Dozvěděli se, jak poznat, že se „něco“ děje, jak se nebát požádat o pomoc, jak o sebe pečovat po stránce duševního zdraví. Získali kontakty na další organizace, které jim v případě nepohody mohou pomoci v kteroukoli denní i noční dobu. Velmi důležité a přínosné bylo setkání s člověkem, který je duševně nemocný, a který jim bez ostychu vylíčil celý svůj životní příběh. Dopodrobna vyprávěl boj s touto často nenápadnou, ale rychle se projevující nemocí, se kterou se musel naučit žít. Program byl součástí primární prevence pro žáky a třídní kolektivy.

Bc. Petra Křížová