STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Enersol 2022

Žákyně třetího ročníku oboru aranžér se zapojily do projektu ENERSOL se zaměřením na ekologii.  První kolo soutěže se konalo na okresní úrovni a práce našich děvčat na téma „Odznaky – propagace ekologie“, se umístila na třetím místě. Na 19. krajské konferenci ENERSOL 2022, konané 17. února, která byla spojena s přehlídkou prezentací žákovských projektů naše žákyně třetí místo obhájily. Krajská konference se konala pod záštitou Středočeského kraje v rakovnickém Kulturním centru.

Fotografie z akce zde

Mgr. Eva Vrňáková, Koordinátorka EVVO

P1050647-COLLAGE