STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Kolářství – téměř zapomenuté řemeslo stále žije

25. ledna měli naši žáci oboru truhlář možnost seznámit se s řemeslem, které téměř vymizelo. Kdysi byli koláři v každé větší vesnici a dnes by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z nich je i Josef Procházka z Kamberka. Náš bývalý žák přijal se svým bratrem Jiřím pozvání představit našim klukům taje tohoto velmi zajímavého řemesla. Dozvěděli jsme se, jak se postupuje při výrobě loukoťového kola, jaký materiál a nářadí je k práci potřeba a jak postupně vzniká panský kočár, bryčka nebo husitský válečný vůz. V Kamberku, kde se kolářské řemeslo předává z dědy na otce a z otce na syna, se tak  mohou pochlubit pracemi pro filmaře, muzea i soukromé osoby. Můžeme je vidět nejen v nově otevřeném Armádním muzeu v Praze na Žižkově, v Husitském muzeu v Táboře, ale i v televizních seriálech, třeba První republika nebo v historických filmech. Věříme, že se našim klukům toto setkání líbilo a třeba si z něj něco odnesou i do svého budoucího profesního života. Děkujeme bratrům Procházkovým za zajímavý vhled do tohoto řemesla které sice skomírá, přesto zdá se nevymře.

20230125_130015

Fotografie z akce a ukázku prací naleznete zde.