STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Krajská konference ENERSOL 2023

Dne 2. 2. 2023 se zúčastnilo 16 žáků a dva pedagogičtí pracovníci SOU stavebního Benešov „Krajské konference ENERSOL 2023“, která se konala pod osobní záštitou starosty Královského města Rakovníka PaedDr. Luďka Štíbra v Kulturním centru Rakovník. Tato akce je zaměřena na aktuální společenské téma – úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů. Naše učiliště v letošním školním roce 2022/23 přihlásilo do soutěže 7 projektů. Výsledky byly povzbuzující.

Krátká informace o projektu Enersol

Asociace Enersol vznikla v roce 2000 jako prostředek podpory aktivit v oblasti nových forem energií, energetických úspor a ochrany přírody pomocí moderních technologií. Jeho význam spočívá v zapojení velkého počtu vzdělávacích institucí nejen z České republiky, ale též z dalších evropských zemí. Organizátoři projektu se přihlásili k myšlence vzdělávat mladou generaci a umožnit jí prezentovat nápady, které mohou významným způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí, a také vyměňovat si zkušenosti a poznatky v tomto oboru. Aktivity spojené s konání soutěžních přehlídek jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Národním ústavem pro vzdělávání, stejně jako představiteli samosprávných krajů a měst. Krajské soutěžní přehlídky pořádají Regionální vzdělávací centra. Nejlepší práce z krajů postupují do národního kola, na základě jeho výsledků je sestaveno reprezentační družstvo České republiky, které se účastní mezinárodní konference.

Mgr. Eva Vrňáková, koordinátorka EVVO

20230202_201852

Více fotografií z této akce naleznete zde.