STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Naši žáci si užili projekt „Spolu po COVidu“

V prvním říjnovém týdnu jsme se s žáky prvního a druhého ročníku oboru aranžér vydali na adaptační kurz. Projekt byl vypsán pod záštitou MŠMT s názvem Spolu po COVidu. Byl určen pro žáky středních škol, kteří se měli společně adaptovat do nového školního prostředí, školního kolektivu po těžké době, jakou bylo období Covidu 19. Žáci byli přepraveni společností Eichlerbus do rekreačního střediska Jizbice pod Blaníkem, kde jim společnost Proxima Sociale z Prahy připravila několikadenní program zaměřený na vzájemnou kooperaci, podporu, uvědomění si jedinečnosti každé osobnosti a komunikaci. Program začínal vždy po snídani, pokračoval po poledním klidu a končil ve večerních hodinách. Žáci si již na počátku stanovili pravidla skupiny – např. NEVYNÁŠÍME, MLUVÍ JENOM JEDEN, PRAVIDLO STOP atd., na která byli během programu neustále odkazováni, právě proto, aby se naučili respektovat potřeby ostatních lidí, vzájemné toleranci ve skupině a naučili se komunikovat a přijímat názory spolužáků. Kdykoli mohli sdělit své pocity, dojmy, postřehy. Na závěr pobytu žáci hodnotili akci velmi pozitivně a odnášeli si příjemné zážitky a nová přátelství.

Fotografie z akce najdete zde