STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Projekt Elevator

Výjimečný úspěch našich žáků oceněný ombudsmanem!

Žáci prvního ročníku oboru Aranžér naší školy Gabriela Rathanová, Julie Reissigová a Jan Vosáhlo se zapojili do projektu Elevator. Tento projekt vyhlásil ombudsman ČR. Projekt se týkal nápadů, které by mohly zlepšit život v blízkém okolí. Naši žáci se v projektu zabývali efektivním využitím odpadů. Projekt našich žáků byl odbornou porotou vyhlášen jako jeden z nejlepších. Na základě tohoto hodnocení mohli naši žáci projekt prezentovat přímo panu ombudsmanovi JUDr. Stanislavu Křečkovi v jeho sídle v Brně. Prezentace byla úspěšná a projekt našich žáků byl oceněn za dobročinný rozměr. Toto ocenění převzali osobně žáci společně se svými pedagogy.

Gratulujeme našemu týmu za vzornou reprezentaci školy!