STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Tepelná čerpadla NORDline

Dne 27. dubna 2023 se vybraní žáci z 1.C a 2.C zúčastnili prohlídky ve velkoskladu firmy ITOs s.r.o., při které se seznámili s výrobky tepelných čerpadel NORDline. Byli seznámeni s montáží a následným seřízením, možnostmi zapojení do otopných okruhů a možným propojením tepelných čerpadel a FVE, kde lze využít primárního systému k zužitkování FV přetoků a výroby TUV. Prohlídka umožnila studentům základní orientaci v problematice tepelných čerpadel a jejich příslušenství.

Ing. Bohuslav Zavřel a Lukáš Chudláský

Více fotografií naleznete zde.