STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Představení moderních nátěrových hmot žákům oboru truhlář

V pátek 15. října se měli naši žáci oboru truhlář možnost seznámit s moderními nátěrovými hmotami na dřevo. Ukázku nám připravil odborník pan Mareš z firmy Acolor. Během setkání se žáci dozvěděli informace o vodou ředitelných i rozpoštědlových mořidlech, voscích a olejích, používaných při povrchové úpravě truhlářských výrobků.

Fotografie si prohlédnete zde