STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Email
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ BENEŠOV

Žáci 1C tvořili růže k MDŽ

V  dnešní době se stává stále důležitější, aby žáci měli možnost praktického vzdělávání a uplatnění svých dovedností v praxi. Proto se prváci oboru instalatér rozhodli vytvořit růži z plechu k Mezinárodnímu dni žen. Tuto akci měli na starost dva žáci, Hoda a Tábořík.

Hoda a Tábořík se rozhodli, že tato akce bude skvělou příležitostí pro ostatní žáky prvního ročníku, aby si procvičili své dovednosti v práci s kovovými plechy. Jejich cílem bylo ukázat ostatním, jak postupovat při vytváření růže z plechu a především, aby si to všichni užili.

Jak to celé probíhalo? Na začátku se žáci sešli v dílně a Hoda a Tábořík představili postup vytváření růže. Následně si každý žák vystřihl kruh z plechu podle svého vlastního výběru a začal pracovat na vytvoření okvětních lístků. Hoda a Tábořík se neustále pohybovali mezi žáky a pomáhali jim s jakýmikoli otázkami či problémy, které mohli mít. Byli velmi trpěliví a přátelští, což žákům umožnilo se cítit pohodlně a uvolněně. Jakmile měli všichni žáci hotové okvětní lístky, Hoda a Tábořík je naučili, jak je propojit a vytvořit tak tvar růže. Když měli všichni hotové růže, byly vystaveny v dílně a ostatní žáci si je mohli prohlédnout. Celá akce byla velmi úspěšná a žáci si ji velmi užili. Pomocná ruka od učitelů OV, nebyla ani využitá. Hoda a Tábořík byli skvělými organizátory a jejich trpělivost a ochota pomoci byly klíčové pro úspěch celé akce. Žáci prvního ročníku oboru instalatér si díky této akci procvičili své dovednosti v práci s kovem a zároveň si užili skvělý zážitek.

Učitelé OV
Martin Saska
Lukáš Chudláský